Zakład Robót Drogowych "DOMEL"

 

- Kompleksowa budowa dróg, chodników, placów

- Roboty ziemne

- Maszynowe układanie kostki brukowej

- Zagospodarowanie terenów zielonych

- Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych